• سرپرست شرکت #بورس اوراق بهادار تهران شایعه انحلال واحد رصد فضای مجازی این شرکت را رد کرد.

    محمود گودرزی به خبرنگار بورس۲۴ گفت : این موارد شایعه‌ای بیش نیست و هیچ واحدی منحل نشده است.