• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1400/07/19 ساعت 12:20

    میرزایی، نماینده اصفهان در مجلس گفته «اجباری شدن #واکسن وجاهت علمی ندارد.»

    فکر نکنید ایشان روی هوا حرف می‌زند. او روز ۱۵ مهر هم در یک نظریه کاملا علمی گفته بود: «راه حل کوتاه مدت رفع معضل آب زاینده رود توسل به معصومین به ویژه امام موسی بن جعفر (ع) و نماز باران است.»