• امیر پروسنان   parvasnan@

    1400/07/19 ساعت 23:59

    در به در توی همه دانشگاه‌هایی که تحصیل کردم، دنبال اصل مدرک پیش دانشگاهی هستم! نیست که نیست. سر پیری اسیر شدیم خدا شاهده