• سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/19 ساعت 15:34

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۵۳ نفر
  بستری جدید: ۴۸ نفر
  ترخیص: ۸۲ نفر
  فوتی: ۱۳ نفر
  بیماران بستری: ۳۶۶ نفر
  بیمار بدحال: ۹۲ نفر
  تست روزانه: ۸۶۶ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۸۹ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۸۷۳۱۶۲ دوز
  #COVID۱۹