• سید حسین موسویان   hmousavian@

    1400/07/19 ساعت 14:34

    از نظر طالبان فرد فارسی زبان کافر است!
    مردم هرات جنایات طالبان را بازگو کردند.در این ویدئویک شهروند افغان می‌گوید طالبان صد‌ها فارسی زبان را بی گناه کشتند و معیار اسلامیت در نزدشان زبان پشتو است.اگر فارسی حرف می‌زدید می‌گفتند کافر است، اگر پشتو حرف می‌زدید می‌گفتند مسلمان است!