• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/07/19 ساعت 13:51

    ‍ سه دهه اقتصاد ایران؛ از کجا به اینجا رسیدیم؟

    اعتماد ۱۹ مهر ۱۴۰۰

    این یادداشت بلند تحولات چند شاخص کلان و مهم اقتصادی شامل تورم، سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، اشتغال و فقر را در چند دهه گذشته و دولت‌های گوناگون مقایسه کرده و ….
    فایل کامل مقاله