• ناگهان متوجه شدم فاصله سنی‌م با دانشجوهام به اندازه‌ای رسیده که اگر بهشون سخت بگیرم یا نمره کم بدم ممکنه متهم به کودک‌آزاری بشم.