• محمد رهبری   mh_rahbari1@

    1400/07/19 ساعت 01:02

    با یک‌دست شدن قدرت، بدون هیچ مانع و مخالفی هر بلایی می‌خوان بر سر اینترنت دارند میارند و کسی نیست که حتی #اعتراض کنه.