• سارا هوشمندی   sarahoushmandi@

    1400/07/19 ساعت 07:40

    میدونی چند هزار کارگر #زن در کارخونه‌ها و تولیدی‌ها دارن زحمت میکشن آقای اوج؟
    انصافتو شکر …

    تصویر دیوارنگاره جدید میدان ولیعصر