• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1400/07/19 ساعت 14:29

    روز جمعه، ۱۶ مهر آمار فوتی‌های کرونا برای اولین بار پس از ۸۲ روز زیر ۲۰۰ رسید و آمار موارد جدید شناسایی شده زیر ۱۰هزار نفر شد. روند نزولی اما بلافاصله برگشت و امروز دوشنبه ۱۹ مهر آمار فوتی‌ها به ۲۷۶ نفر رسید و آمار موارد جدید ۱۳ هزر و ۵۰۰ نفر شده.

    آیا این نشانه #پیک_ششم است؟