• محمد حافظ حکمی   hafez_hakami@

    1400/07/19 ساعت 00:25

    البته سال ۸۴ یه برنامه ۲۰ ساله ریختیم به اسم ایران ۱۴۰۴
    منتها این نکته که اون برنامه هیچ جاش محقق نشد درسته.