• دولت مقتدر و فعال باید مقابل خلافکاری اقتصادی بایستد

    بازی بانک‌ها با اقتصاد و تماشاچی بودن دولت؛ آیا این رویه، در دولت جدید تغییر خواهد کرد؟

    مال سازی،بنگاه‌داری،مداخله در بازار طلا،سفته‌بازی در بورس،مداخله و قیمت گذاری در بازار مسکن … توسط بانک‌ها؛
    چگونه باید جلوی آن را گرفت؟!