• امیر پروسنان   parvasnan@

    1400/07/19 ساعت 02:04

    اینکه ۱۸ مهر گفتن دانشجویان تحصیلات تکمیلی از ۱۵ مهر باید سر کلاس باشن، چطوری می‌شه؟
    سه روز باید برن عقب یا جبرانی می‌ذارن یا چی؟