• امیر پروسنان   parvasnan@

    1400/07/18 ساعت 20:07

    ماشالا به #دلخانی. خدایی حریف گرجستانی خیلی شاخ بود، یه لحظه روی هوا هلیکوپتری زد. #کشتی نفس گیری بود. امیدوارم #گرایی هم طلا بگیره امشب و پرچم شیراز رو ببرن بالا