• ابراهیم داروغه زاده   dr_ebrahim49@

    1400/07/18 ساعت 21:14

    دقت کردین #محمدرضا_گرایی وسط مسابقات جهانی کشتی حتی فینال ، بعد از هر فنی که میزد اولین کارش این بود که جلوی موهاشو درست کنه.(:
    چقدر خونسردی پسر ؟