• ابراهیم داروغه زاده   dr_ebrahim49@

    1400/07/18 ساعت 19:21

    خبر شبکه یک تلویزیون : جمعیت دام مولد کشور نسبت به سال قبل ٥٥ درصد کاهش داشته است. ( فاجعه)
    پ ن : اگر دولت نمیتواند نهاده‌های دامی با قیمت پایین به دامدار بدهد باید اجازه افزایش قیمت گوشت را بدهد ، وگرنه دامدار ی ها تعطیل و قحطی گوشت خواهیم داشت.
    #حمایت_ازتولید_داخل