• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/07/18 ساعت 20:20

    یک خبر ورزشی توجهم را جلب کرد. رییس باشگاه بارسلونا گفته به دلیل اوضاع بد اقتصادی این تیم، انتظار داشته لیونل مسی برای آنها مجانی بازی کند.

    یعنی انتظار دارد که بازیکن باید هزینه بی‌کفایتی مدیر تیمی را بدهد که رقبایش مشکلی ندارند.

    همه دارند مثل مدیران خودمان می‌شوند.