• سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/18 ساعت 15:28

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۷۲ نفر
  بستری جدید: ۶۵ نفر
  ترخیص: ۷۱ نفر
  فوتی: ۲ نفر
  بیماران بستری: ۴۱۳ نفر
  بیمار بدحال: ۱۰۴ نفر
  تست روزانه: ۴۸۶ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۲۰ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۸۶۲۳۱۹ دوز
  #COVID۱۹