• اولین رییس جمهور #ایران که روز گذشته در پاریس درگذشت، مهم‌ترین مخالف کروات بود و آن را نماد مسیحیت می‌دانست؛ او تدوین کننده و مجری طرح ملی کردن بانک‌ها بود؛ بسیاری از بخشنامه‌های فعلی اداری کنونی نیز متعلق به زمان دولت اوست!
    #ابوالحسن_بنی‌صدر