• سید عطاءالله مهاجرانی   MohajeraniSayed@

    1400/07/18 ساعت 14:44

    بنى صدر در گفتگوى مفصل با على لیمونادى به این نکات توجه کرده است. مى گوید:اشتباه استراتژیک او، عدم محاسبه واکنش امام خمینى بود.
    در یک کلام او که قدرتمندترین رئیس جمهور تاریخ ایران بود، باز هم بیشتر خواست و قربانى توهم شد. خداوند او را بیامرزد که کارنامه عبرت آموز و پر حسرت داشت