• طرفدارهای بیشمار بنی صدر یه شعار انتخاباتی براش ساخته بودند با این مضمون:

    - بنی صدر ؛ صد در صد

    که اشاره به رای بالای او داشت.

    چند سال پیش توی خیابان انقلاب یا آزادی بود روی یه دیوار که زیاد هم توی چشم نبود، این شعارنویسی رو که خیلی کمرنگ شده بود دیدم.

    #بنی_صدر