• دارا نثاری   dara_nesari@

    1400/07/18 ساعت 22:29

    ای کاش خلقت انسان طوری بود که تو شش ماهه دوم سال میتونست زیر لحاف به زندگیش ادامه بده و تحت هیچ شرایطی بیرون نیاد