• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1400/07/18 ساعت 10:27

    دکتر عبدالقدیر خان دانشمند برجسته و پدر هسته‌ای پاکستان در گذشت.

    چرا دانشمندان هسته‌ای صلح آمیز ما ترور شدند اما علیرغم محوریت وی در ساخت بمب اتم،ترور نشد؟بمب اتم پاکستان برای غرب موضوعیت نداشت؟ حفاظت خوب از وی به عمل آمد؟ او مامور اتمی شدن شبه قاره بود؟ تفاوت در چیست؟