• یه نفر نوشته بود ایرانی هایی که در ترکیه آپارتمان خریدن مجبورن موقع فروش ۴۰درصد زیر قیمت و فقط به ترک‌ها بفروشن و …
    (کاری به صحت خبر ندارم)
    دیدم کامنت‌های زیرش چقدر ترسناکه
    خیلی‌ها نوشته بودن دلمون خنک شد؛حقشونه
    چیمون شده که از آب شدن سرمایه هموطنمون در غربت دلمون خنک میشه؟