• درود خدا به دلاور مردان #کشتی که بار دیگر به دنیا اثبات نمودندجوانان #ایران هرجا که به قدرت خود تکیه نمایند پیروز و سربلند خواهندشد.
    خادمان شما در وزارت راه و شهرسازی به پاس این حماسه آفرینی در جام جهانی کشتی و به نیابت از مردم ایران،هدیه‌ای ویژه تقدیم مدال آوران عزیز خواهندنمود.