• حمید حاجی‌پور   H_Hajipour60@

    1400/07/18 ساعت 12:00

    بورس در اواخر دولت روحانی صدمه جدی به سرمایه مردم زد و در این دولت به دست اغیار افتاده، باید فاتحه بورس را با مدیری ناشی و نابلد همچون #حامد_سلطانی_نژاد خواند!