• محمد حافظ حکمی   hafez_hakami@

    1400/07/18 ساعت 21:09

    همت و غیرت اون کشتی‌گیرای پهلوون و شادی این مردم نازنین رو میخواستین تحریم بشه؟
    قعر جهنمه جایگاهتون!