• دفتر یونیسف در ایران   UNICEF_IRAN@

    1400/07/18 ساعت 13:12

    پیام دکتر رابین نندی، رئیس دفتر یونیسف ایران،‌ به مناسبت هفته ملی #کودک.

    Video message by UNICEF Iran Rep, Dr. Robin Nandy, on the occasion of #Children's week