• زمان جنگ معمولا باماشین میومدیم تهران.غذا هم اغلب ساندویچ کتلت بود.تو جاده بویین زهرا یه چلوکبابی لاله صحرا بود.چندبار اونجا ایستادیم غذا خوردیم.خلاف پدر پسری.
    دفعه آخر که ایستادیم پلاکارد بسته شدن رستوران بعلت استفاده ازگوشت الاغ رو روی در زده بودن
    من
    بابام
    #دوست_دارم_زلی