• امیر مسروری   masrouriamir@

    1400/07/18 ساعت 09:08

    نمیدانم باعث و بانی این حق مردم‌ها و حلال و حرام شدن‌ها در شهرداری کیه! شورای شهره؛ شهرداری است یا سازمان تاکسیرانی! اخه یک راننده چطور ۶۰۰ جور کنه پس بده یا … کلی هم باید دعوت بیفته سر هیچ و پوچ!@AbdolMotahhar
    @Javad_Taajik