• و این چهره و حالت من در آستانه ۳۹ سالگی است‌.
    از این به بعد باید گفت یک قدم به پایان نزدیک‌تر شدم