• سید عطاءالله مهاجرانی   MohajeraniSayed@

    1400/07/17 ساعت 04:53

    نام برنده جایزه نوبل سال ٢٠٢١، عبدالرزاق قرنح است. پدرش از حضرموت یمن، در دهه چهل قرن بیستم به تانزانیا مهاجرت کرده است. دیدم مطبوعات فارسى زبان، نام او را از انگلیسى ترجمه کرده و نوشته‌اند: عبدالرزاق گورنه! از طریق روانشاد طیب صالح با عبدالرزاق قرنح، سال‌ها پیش آشنا شدم.