• ابراهیم داروغه زاده   dr_ebrahim49@

    1400/07/17 ساعت 12:43

    ١_صنایع #موشکی روسیه هم بسیار پیشرفته‌تر از صنعت #خودرو سازی این کشور است.
    ٢_اقای منطقی از سپاه به ایرانخودرو رفتند و پروژه تولید مشترک با رنو فرانسه ( ال نود و مگان ) را فدای سمند کردند.
    ٣_پاسخ ساده الزاما درست‌ترین پاسخ نیست. لیکن هر طور صلاح است.
    و من الله التوفیق