• حمید حاجی‌پور   H_Hajipour60@

    1400/07/17 ساعت 00:40

    روزی دستکم عکس ۱۰۰ تا فرش رو می‌بینم، درباره نقوش می‌خونم و عطشم برای بیشتر دونستن بیشتر میشه. تنها چیزی که برام سیری‌ناپذیره بدون اغراق فرش و دستبافته‌هاست.
    اگر پول داشتم فقط دستبافته‌های زیبا و منحصربفرد می‌خریدم. حیف به این همه زیبایی که قدرش دونسته نمیشه.