• حسین مهرزاد   mhmehrzad@

    1400/07/17 ساعت 21:41

    یوسفی برنده تنها مدال طلای فوق سنگین کشتی فرنگی ایران مدالش رو تقدیم کرد به مادرش. دمش گرم.