• سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

    1400/07/17 ساعت 13:34

    مسولان بهداشتی #قم میگن تا به امروز فقط ۲۲ درصد دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال قمی برای تزریق واکسن مراجعه کردند.
    به گفته مسولان، اگر دانش آموزی واکسن نزنه، باید هفته‌ای دو بار با هزینه شخصی تست pcr بده تا بتونه سر کلاس بره.
    #COVID۱۹