• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1400/07/17 ساعت 13:58

    مصباحی مقدم: مجمع تشخیص مصلت جای افراد پخته و باتجربه سطوح عالی مدیریت است، خب ما از خانم‌ها چنین شخصیت‌هایی با این سوابق را نداریم./ایلنا

    پ.ن: فرض محال که این قضاوت درباره توانایی #زنان درست باشد، چقدر به زنان فرصت دادید که حالا توقع «سوابق» از آنها دارید؟