• برگزاری اجلاسیه خبرگان به تعویق افتاد.
    طبق معمول یک اطلاعیه کلی که قرار است بعد از کلی جنجال و شایعه، یکی از اعضا مصاحبه کنه بگه اینا همه جوسازی دشمن است و علت اصلی تعویق فلان چیز بود.
    خب عزیز دل برادر! از همون اول خودت دقیق توضیح بده