• امیرحسین ثابتی   sabeti_twt@

    1400/07/17 ساعت 12:10

    یکی دیگر از کسانی که سالها در توهم سقوط جمهوری اسلامی بود، خودش ساقط شد و جمهوری اسلامی ایران با همه کم و کاستی هایش همچنان رو به جلو در حرکت است.

    حیف از زندگی و عمری که به جای تقویت جبهه حق، در مسیر مقابله با حقیقت سپری شود و در نهایت به «عبرت تاریخ» تبدیل گردد …

    #بنی_صدر