• حسین مهرزاد   mhmehrzad@

    1400/07/17 ساعت 21:38

    اولین طلای سنگین وزن فرنگی ایران مبارکمون باشه. دم علی اکبر یوسفی گرم.
    یه بابلی هیچ وقت کم نمیاره مخصوصا که چند دقیقه قبلش یه آملی طلا گرفته باشه :)