• سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/17 ساعت 15:19

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۵۲ نفر
  بستری جدید: ۴۴ نفر
  ترخیص: ۴۰ نفر
  فوتی: ۷ نفر
  بیماران بستری: ۴۲۱ نفر
  بیمار بدحال: ۱۰۱ نفر
  تست روزانه: ۳۸۶ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۴۴ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۸۴۸۸۶۰ دوز
  #COVID۱۹