• فرورتیش رضوانیه   farvartishr@

    1400/07/17 ساعت 20:59

    گربه‌های اکباتان این‌جوری هستند که می‌آیند جلو خودشان را بهت می‌مالند تا بهشون غذا بدهی. اگه بگی خوراکی همراهت نداری دستگاه پوز جلویت می‌‌گیرند، می‌گویند کارت بکش! هفته پیش یک عابر توی فاز ۲ به میو میوشون بی‌توجهی کرد، یهو چندتایی ریختند سرش پنجول‌بارونش کردند، راهی بیمارستان شد!