• آرمین منتظری   Arminm@

    1400/07/17 ساعت 13:14

    نکته بسیار دقیقی است. تحولات اخیر قفقاز براساس رقابت در جریان است نه لزوما خصومت‌ورزی. البته ترس در طول تاریخ همواره یکی از انگیزه‌های نیت‌خوانی و اقدام کشورها علیه یکدیگر بوده است.