• قربانعلی قائمی   alii_qaemi@

    1400/07/17 ساعت 10:43

    باعث تأسف و شرمندگی است؛ طبق آماری که اخیرا سازمان #نوسازی #مدارس کشور اعلام کرده است؛ ۱۹٫۵٪ از مدارس کشور نیاز به #تخریب، نوسازی و #ایمن‌سازی دارد که ۲۰ هزار و ۸۹۹ مدرسه و ۲ میلیون و ۹۴۶ هزار و ۴۵۰ دانش آموز را شامل می‌شود!