• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1400/07/17 ساعت 14:39

    در بین همه خصلت هایی که ممکن است انسان را در درون قدرت گرفتار کند(خیانت؛فساد،بی عدالتی و …) در باره #بنی_صدر نظرات مختلفی عنوان می‌شد. اما امام در باره ایشان معتقد به «عجب و خود بزرگ بینی» بود و معتقد بود که به همین دلیل بیچاره خواهد شد و شد