• مازیار ناظمی   maziaran@

    1400/07/16 ساعت 20:32

    «اموارات را با لیسانس هم می‌توان اداره واقعی کرد»

    یکی از بهترین نکاتی که امشب از زبان یک کار آفرین در کلاب هاوس شنیدم