• سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/16 ساعت 15:18

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۷۱ نفر
  بستری جدید: ۵۳ نفر
  ترخیص: ۴۸ نفر
  فوتی: ۳ نفر
  بیماران بستری: ۴۲۴ نفر
  بیمار بدحال: ۱۰۱ نفر
  تست روزانه: ۴۰۶ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۵۰ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۸۳۷۳۱۵ دوز
  #Covid_۱۹