• آرمین منتظری   Arminm@

    1400/07/16 ساعت 17:55

    حتی با فرض درست بودن ادعاهای اصولگرایان
    حداقل ظریف اینقدر عرضه داشت که با تحمیل برجام ایران رو از فصل هفت در بیاره.
    ببنیم شما عرضه دارید چی رو تحمیل کنید.