• شما الان گلایمند پروژه‌ای‌ها و سازمان‌ها و …. هستید؟ ۱۲ سال پیش که من هشدار دادم این جماعت با ساعتی #هفت_هزار تومن فضای مجازی رو به گند کشیدن یادتون میاد چه هجمه‌ای به من شد؟
    اونایی که خوب یادشون میاد منشن بدن تجدید خاطره بشه