• یه رییسی داشتم که هنوزم برام اسطوره است.
    همیشه جملات قصار و مثال‌های خوبی توی آستینش داشت
    می گفت هرکاری رو خواستی انجام ندی، یه کارگروهی، شورایی، کمیته‌ای، چیزی براش درست کن تا اتومات انجام نشه!
    گل فرمایش میکردن!
    خدا حفظشون کنه